Yrittäjä, liity mukaan

Tietosuojaseloste Spotissa Oy


Yleistä

Spotissa verkkopalvelu (jäljempänä "Palvelu") on Spotissa Oy:n (jäljempänä "Palveluntarjoaja") toteuttama ja ylläpitämä palvelu.

Palvelu on suunniteltu Spotissa Oy:n käyttöön asiakasrekisterin ja muiden liiketoimintaa koskettavien tietojen hallitsemiseen.

Käyttäjät rekisteröityvät Spotissa Oy:n asiakkaaksi

1. Millaisia tietoja käyttäjästä voidaan kerätä?

Käyttäjän itse antamia tietoja (jäljempänä "Perustiedot"):

 • rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, postiosoite, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot, ammatti
 • käyttäjän tai yhteyshenkilön nimi
 • työnantajayrityksen nimi ja y-tunnus
 • asiakkuuteen, muuhun asialliseen yhteyteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten hankitut palvelut aloitus- ja lopetustietoineen, sopimukseen liittyvät myyjätiedot, palveluiden käyttöön liittyvät tunnistautumistiedot ja tiedot palveluiden ja tarjottujen etujen käytöstä
 • tiedot suoramarkkinointiluvista ja –kielloista
 • tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
 • laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • yritysasiakaspalvelun yhteydenotot, tukipyynnöt ja työpyynnöt
 • asiakaspuheluiden nauhoitus ja asiakaspalvelutilanteisiin liittyvä muun viestinnän (esim. chat) tallennus
 • Traficomin liikennetietojärjestelmän, Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän ja muiden rekistereiden tietojen perusteella muodostetut kohdentamistiedot
 • Spotissa Oy:n käyttäjärekisterin hallintaan liittyvät tiedot


- Suostumus sähköposti-, tekstiviesti- ja muilla automaattisilla järjestelmillä lähetettävään suoramarkkinointiin

Palvelun käyttöön ja asiakkuuteen liittyviä tietoja (jäljempänä "Asiointitiedot"):

Verkkopalveluiden käytöstä havaittuja tietoja (jäljempänä "Tekniset käyttötiedot"): - Selaimen versio ja käyttöjärjestelmä - Yksittäisten sivujen lataukset (joista tallennetaan suoritusaika ja muistin käyttö)

2. Kuka voi kerätä tietoja?

Palveluun kerätty tieto kerätään ensisijaisesti Spotissa Oy:n toimesta tai toimeksiannosta. Tietoa voidaan kerätä käyttäjältä suullisesti ja/tai kirjallisesti Spotissa Oy:n henkilökunnan toimesta (toimipisteellä asiointi, puhelin, sähköposti) tai sähköisesti käyttäjän rekisteröityessä Palveluun tai käyttäessä Palvelua omilla tunnuksillaan.

Palveluntarjoaja voi tallentaa käyttäjäkohtaista tietoa Palvelun käytöstä (käytetyt toiminnot, suoritusajat, muistin käyttö). Näitä tietoja käytetään Palvelun suorituskyvyn seurantaan ja parantamiseen ja teknisten ongelmien selvittelyyn.

3. Mihin kerättyjä tietoja voidaan käyttää?

Spotissa Oy käyttää Käyttäjän Perustietoja ja Asiointitietoja liiketoimintansa mukaisen palvelun tuottamiseksi Käyttäjälle.

Palveluntarjoaja toimii Toimipisteen tiedon käsittelijänä (data processor) ja on näin oikeutettu kaiken käyttäjästä tallennetun tiedon tarkasteluun ja käsittelyyn tarkoituksenmukaisissa tehtävissä (esim. asiakaspalvelu, teknisten ongelmien ratkominen). Palveluntarjoaja ei ole oikeutettu luovuttamaan käyttäjistä tallennettuja tietoja kolmansille osapuolille, ellei se ole Palvelun toiminnan kannalta välttämätöntä (esim. verkkomaksuintegraatio).

4. Miten kerättyjä tietoja säilytetään?

Kerättyjä tietoja säilötään tietokannoissa Palvelun palvelimilla.

Palvelu toimii turvallisilla palvelimilla ja se on rakennettu High Availability -alustalle eli käytännössä palvelu pyörii kahdella toisistaan riippumattomalla palvelimella samanaikaisesti.

Käyttäjien salasanat säilötään tietokannassa aina suojattuina.

Kaikki liikenne Palvelun ja käyttäjän välillä on salattu vahvalla TLS/SSL -koodauksella.

Palveluntarjoaja pyrkii käyttämään uusimpia työkaluja ja tekniikoita turvatakseen verkkoliikenteen, palvelimet ja ohjelmistot.

5. Kuinka kauan kerättyjä tietoja säilytetään?

Säilytämme tietojasi voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Kun henkilötietojesi käsittelyperuste on päättynyt, poistamme henkilötietosi.

Käyttäjän katsotaan lopettaneen Palvelun käytön mikäli hän ei ole kirjautunut Palveluun ja hänen asiakkuuteensa ei ole kirjautunut tapahtumia tai muuta tietoa viimeisen kolmen vuoden aikana.

Tiettyjä tietoja säilytetään tämän ajan jälkeenkin siltä osin kuin on tarpeen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi (kuten kirjanpitolainsäädäntö). Asiakassuhteen päättymisestä huolimatta yritysasiakkaan yhteystietoja voidaan käsitellä suoramarkkinoinnin lähettämiseksi tai ne voidaan luovuttaa Spotissa Oy:n päättäjärekisteriin tätä varten.

6. Käyttäjän oikeudet

Käyttäjällä on tietosuojalakien mukaan oikeuksia hänestä kerättyihin henkilötietoihin.

Käyttäjällä on - oikeus nähdä, mitä häntä koskevia henkilötietoja Palveluun on talletettu. Tietojensa tarkastamiseen on tehtävä tarkastuspyyntö tietosuojalakien mukaisesti. - oikeus tehdä korjauspyyntö talletettuihin henkilötietohin, jos ne ovat epätäydellisiä tai epätarkkoja - oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tietyissä tilanteissa tietosuojalakien mukaisesti - oikeus pyytää henkilötietojen rajoittamista tietyissä tilanteissa tietosuojalakien mukaisesti - oikeus antaa suoramarkkinointia koskeavia suostumuksia tai kieltoja.

Henkilötietojen rajoittaminen tai poistaminen voi johtaa siihen, että Palvelu ei voida enää tarjota käyttäjälle.

8. Tietosuojalausekkeen päivittyminen

Palvelua kehitetään jatkuvasti. Palveluun tehtävät muutokset voivat vaikuttaa tähän tietosuojalausekkeeseen. Käyttäjän kannattaa säännöllisin väliajoin tarkistaa tämä tietosuojalauseke.

9. Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pienimuotoinen tiedontallennusohjelma, jonka tietokoneen selain asentaa käyttäjän tietokoneen kovalevylle. Aina kun käyttäjän selain hakee sivuston palvelimeltamme, viesti lähetetään takaisin käyttäjän tietokoneelle.

Evästeiden käytön tarkoituksena on taata palvelun toimivuus. Evästeitä käytetään siis vain sivuston kannalta olellisten toimintojen käyttöön (kuten tieto onko kirjautunut).

Käyttäjää ei voida henkilökohtaisesti tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin tietosuojalausekkeessa kuvatuin tavoin.

Huomio! Tämä on sivuston esittelyversio eivätkä tarjoukset ole oikeita.
LIITY MUKAAN
X

Spotissa on markkinapaikkojen ykkönen! Spotissa on markkina-
paikkojen ykkönen!

Spotissa.fi kokoaa yhteen yritysten uusimmat ja kiinnostavimmat tarjoukset sekä ajankohtaiset tapahtumat.

Spotissa.fi on markkinaportaali, jossa varsinaisuomalaiset yritykset voivat mainostaa itseään NYT veloituksetta erilaisten markkinointikampanjoiden avulla.

Spotissa firmasi pääsee paistattelemaan valokeilassa: sivusto parantaa yrityksesi näkyvyyttä ja tuo erilaiset palvelut ja tapahtumat helpommin kuluttajien näkyville.

Sivuston käyttö on helppoa ja vaivatonta – tarjouksen luominen onnistuu jopa minuutissa. Vain muutama klikkaus ja olet SPOTISSA!

Tarjoamme mahdollisuuden liittyä Spotissa.fi:n valokeilaan toistaiseksi veloituksetta. Rekisteröityminen ja kokeileminen ei sido vielä mihinkään.


Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä!
Jesse Halme, Spotissa Oy toimitusjohtaja
040 541 7930
jesse@spotissa.fi

Yhteistyössä
Spotissa Facebook Spotissa Instagram